Rating MSP – výhoda pro vaše podnikání

Projekt Rating MSP vám umožňuje získat objektivní pohled na ekonomické zdraví vašeho podnikání harmonizovaný se standardy EU a s ním spojené výhody od partnerů projektu.